Welkom

op boerderij de “Blankenhoeve”, een monumentale boerderij, schitterend gelegen in het Groene Hart en aan het Vennemeer. Een boerderij met een lange en rijke historie, die tot het jaar 2000 als melkveehouderij in bedrijf is geweest, maar helaas de modernisering in de landbouw niet heeft doorstaan.

De Blankenhoeve is nu een plek waar verschillende mensen en met uiteenlopende achtergronden, kunnen genieten van de rust en ruimte van het platteland.
Uiteraard is er nog volop plaats voor de dieren. De mooie kudde blesschapen bepaald al vele jaren het gezicht van de boerderij en daarnaast lopen de kippen te scharrelen op het erf.

Zorgboerderij

Sinds 2008 biedt de zorgboerderij Blankenhoeve kleinschalige dagbesteding aan kinderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychosociale beperking tussen 8-18 jaar. Soms komen kinderen uit thuissituaties waarbij extra verzorging/begeleiding kan helpen om de omstandigheden en ontwikkeling te verbeteren. De dagbesteding wordt geboden op woens- en zaterdagen. Daarnaast zijn er logeerweekenden en is er zomers een jeugdkamp.

De locatie van de zorgboerderij bevindt zich in het zomerhuis direct naast de boerderij zelf. Naast de binnen-speelruimte zijn er buiten een overdekte speelhooiberg, schommels, skelters, een trampoline en is er zwemgelegenheid in het naast gelegen Vennemeer.

Het dagprogramma is niet leidend, de kinderen wel; er wordt gekeken en ingespeeld op de energie van de kinderen die dag. Er is een programma met activiteiten en klusjes, waarbij het (samen)spelen centraal staat en op een ongedwongen wijze spelenderwijs gestimuleerd en begeleid wordt. Er wordt veelal gewerkt met thema’s en wat de boerderij per seizoen te bieden heeft. In de lente zijn er lammetjes en er is een moestuin waar seizoensgebonden groente en bloemen geteeld worden. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten ervaringsgericht en oplossingsgericht werken en de methodieken van Geef me de Vijf. Daarnaast zijn buiten en bewegen belangrijke onderdelen van de invulling van het dagprogramma. Ieder kind heeft een eigen werkplan met individuele doelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid. Maatschappelijke normen en waarden worden hierin meegenomen.

Zorgboerderij Blankenhoeve is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien” en het zoönose certificaat. Er is professionele begeleiding welke beschikt over een registratie in het S.K.J. (Stichting Kwaliteit en Jeugd) register. Daarnaast is de zorgboerderij lid van de Federatie Landbouw en Zorg, Vereniging Zorgboeren Zuid Holland en K.Z.O. (Kleinschalige Zorg Ondernemers Groene Hart). Door kwaliteit te bieden, bieden wij de kinderen een veilige plek om te kunnen genieten en tot rust en ontwikkeling te komen. Door de kleinschaligheid krijgen de kinderen de zorg en aandacht in een optimale omgeving. Hierdoor worden de gestelde doelen sneller gerealiseerd en is persoonlijke aandacht gewaarborgd.

Bekijk / Download onze flyer.

Zorgboerderij Blankenhoeve beschikt over een privacy reglement en een klachtenprocedure.

    

Recreatie

De lange dijk langs het weiland is ingericht voor (water)recreanten en biedt plek voor 7 woonboten en zijn 15 steigers ingericht voor pleziervaart. De vaste ligplaatsen zijn te reserveren voor zeilboten, kruisers of sloepjes. De vaart is direct aan het Vennemeer. U bent in een mum van tijd op de schitterende wateren van de “Kagerplassen”. Voor deze steigers geldt ook zeer beperkt plaats.